advies

C2Clabxx is onderdeel van XXarchitecten | KvK: 24154249 | Opdrachten worden aanvaard binnen de rechtsverhouding DNR 2005 van BNA ONRI.

Copyright © 2010-2013 C2Clabxx. All rights reserved.

Met advies en tools richten wij ons op de volledige bouwkolom. De woningbouwtool kan worden gebruikt door architecten, woningbouwcorporaties, particuliere opdrachtgevers, ontwikkelaars of aannemers. De bedrijventerreinentool is meer gericht op overheden en de bedrijven zelf, vaak vertegenwoordigd door het parkmanagement. Maar ook advies over programma’s van eisen, materialisatie, renovatie of onderhoud en het geven van colleges en begeleiden van studenten valt binnen onze specialisatie.


Binnen C2Clabxx werken samen met prof. ir. Jouke Post, Diana van Veldhuizen MSc en Christanie Zwijgers MSc jonge creatieve ingenieurs. Daarnaast beschikt C2Clabxx over een uitgebreid netwerk van professionals. Per project zullen we bekijken welke professionals wij in het projectteam plaatsen om zo een beter antwoord op uw vraag te geven.


In het kader van kennisdeling en maximalisatie door synergie is het samenwerkingsverband 2S&P! (to serve and project) opgericht. De 2S&P! partners zijn C2Clabxx, DHV, Grontmij, Tebodin en Evoke2. Binnen deze bundeling van expertise voert C2Clabxx opdrachten uit binnen en buiten de bouwkolom. De kracht van de samenwerking is dat we gezamenlijk de totale breedte van het C2C speelveld kunnen bedienen. We kunnen daardoor onderdelen met elkaar in verband brengen, wat

kan leiden tot een grotere waarde toevoeging dan wanneer ieder voor zich de afzonderlijke vragen oppakt. Ondernemers met C2C-ambities worden vanuit 2S&P! bijvoorbeeld geholpen met de ‘Startservice’. Op basis van een korte enquête maakt 2S&P! een C2C-quickscan met advies over te nemen stappen op weg naar C2C.

home       over ons         contact