duurzame gebiedsontwikkeling

C2Clabxx is onderdeel van XXarchitecten | KvK: 24154249 | Opdrachten worden aanvaard binnen de rechtsverhouding DNR 2005 van BNA ONRI.

Copyright © 2010-2013 C2Clabxx. All rights reserved.

Hoe voorkomen we dat over twintig jaar gebieden weer heringericht moeten worden omdat bijvoorbeeld de fossiele brandstoffen op zijn? Niet door op de traditionele weg verder te gaan. We zullen nu echt moeten proberen het in één keer goed te doen, door de basisgedachte van de eco-effectieve benadering, te omarmen. Dat betekent onder meer: richt je niet op besparen en verminderen, maar (her)ontwerp de gebouwde omgeving ‘meteen goed’, en wel door eco-effectiviteit in het hart van je strategie te plaatsen. Dus maximaliseer de positieve effecten van een systeem. Alleen dan kunnen we samen op weg naar een wereld van overvloed in plaats van een wereld van beperkingen.


Revitalisatie en transformatie van een verouderd terrein of gebied kan op verschillende manieren. Een eenvoudige strategie is het vergroten van de toegankelijkheid door de infrastructuur te verbeteren, of omliggende groenvoorzieningen in te zetten. Een centraal gebouw in een gebied op retour reserveren voor kunst en creativiteit om daarmee bedrijventerreinen een vernieuwde uitstraling te geven. Vaak gaat het om op zichzelf staande maatregelen. Dat is niet de insteek van de eco-effectieve benadering die juist uit gaat van een integrale aanpak voor het gehele gebied. Dus niet alleen het programma, of de infrastructuur maar ook de beschikbaarheid van grondstoffen, bestaande reststromen en kringlopen in je strategie betrekken, zowel op het terrein zelf als in de directe omgeving. De mogelijkheden die een terrein biedt, worden vervolgens integraal gekoppeld om synergie te bewerkstelligen.
home       over ons         contact

C2C tools xx | eco-effectief bouwen | advies