Al aan het einde van de jaren ‘60 werd door de Club van Rome gewaarschuwd voor de gevolgen van de economische groei voor het milieu. In 1972 bracht de Club van Rome het rapport ‘The limits to growth: a global challenge’ uit. Hierin werd een verband gelegd tussen de economische groei en de gevolgen voor het milieu die deze groei met zich mee bracht. De nadruk werd gelegd op milieuvervuiling en de uitputting van grondstoffen en voedsel, veroorzaakt door de wereldwijde bevolkingsgroei en de industrialisatie.  


In 1987 verscheen het Brundtland-rapport, geschreven door de Wereld Commissie voor Milieu en Ontwikkeling. Hierin worden de mensen aangesproken op hun verantwoordelijkheden richting de natuur en elkaar. In de jaren die volgden, waren er verschillende klimaatconferenties en bijeenkomsten.  


Eigenlijk is de laatste jaren pas duidelijk geworden welke invloed wij op de gehele wereld hebben. Of dit nu komt door Al Gore’s Inconvenient Truth of de VPRO Tegenlicht documentaire over Afval is Voedsel,  langzaamaan worden wij ons bewust van de gevolgen van onze leefwijze op het milieu en de toekomstige generaties.


Binnen het hele thema duurzaamheid is duurzaam bouwen een belangrijk onderdeel met de nodige impact: over de hele wereld is de constructie, het beheer en slopen van vastgoed op dit moment verantwoordelijk voor 17% van het waterverbruik, 25% van het houtgebruik, 33% van de CO2-emissies en 40% van het materiaal- en energieverbruik. We zullen onze verantwoording dan ook moeten nemen om de toekomstige generaties een leefbare omgeving te geven.

duurzame toekomst

C2Clabxx is onderdeel van XXarchitecten | KvK: 24154249 | Opdrachten worden aanvaard binnen de rechtsverhouding DNR 2005 van BNA ONRI.

Copyright © 2010-2013 C2Clabxx. All rights reserved.

OVER ONS

DUURZAME TOEKOMST

CONTACT

home       over ons         contact