eco-effectief bouwen

C2Clabxx is onderdeel van XXarchitecten | KvK: 24154249 | Opdrachten worden aanvaard binnen de rechtsverhouding DNR 2005 van BNA ONRI.

Copyright © 2010-2013 C2Clabxx. All rights reserved.

C2C tools xx | eco-effectief bouwen | advies

Eco-efficiënt (duurzaamheid) is naar buiten toe een bewonderenswaardig en zelfs nobel concept, maar, omdat het niet diep genoeg gaat, is het geen strategie voor succes op de lange termijn. Het werkt binnen het zelfde systeem dat het probleem in eerste instantie veroorzaakt. Een systeem dat blijft bestaan zolang het overeind wordt gehouden door morele spelregels en sancties. Eco-efficiënt is dus eerder een illusie dan dat het werkelijke verandering oplevert. We redden er het milieu niet mee, maar bereiken in feite het tegenovergestelde omdat het de industrie de ruimte geeft om vanuit de bestaande processen alles rustig, gestaag en tot het einde toe af te maken.


In plaats van eco-efficiënt zou de mens eco-effectief moeten worden. Een eco-effectieve benadering van ontwerpen zou een dusdanige extreme innovatie kunnen opleveren waardoor het in geen enkel opzicht meer lijkt op iets dat we kennen. Tegelijkertijd kan zo'n benadering de weg wijzen naar optimalisatie van bestaande systemen die al redelijk goed functioneren. De oplossing zelf hoeft niet radicaal te zijn, maar de verschuiving van het standpunt waar we vanuit gaan, is dat beslist wel; van het oude beeld van de natuur als een fenomeen dat beheerst moet worden, naar het nieuwe beeld van een houding van betrokkenheid. Zo kan er een wereld ontstaan waarin gebouwen, net als bomen, meer energie produceren dan ze verbruiken en hun eigen afvalwater zuiveren; fabrieken afvalwater lozen van drinkwater kwaliteit; producten geen nutteloos afval worden als hun bruikbaarheidduur voorbij is, maar verteren en als voedsel dienen voor planten en dieren of terugkeren naar industriële cycli om kwalitatief hoogwaardige grondstoffen te leveren voor nieuwe producten; miljarden, zelfs biljoenen dollars aan materialen elk jaar kunnen worden verzameld voor menselijke en natuurlijke doeleinden; vervoer dat de kwaliteit van leven verbetert en goederen en diensten levert. Kortom, een wereld van overvloed in plaats van een wereld van grenzen, vervuiling en afval.


OP WEG NAAR C2C

De Cradle to Cradle® filosofie heeft op veel gebieden een grote invloed. Kort gezegd houdt Cradle to Cradle (C2C) in dat alle gebruikte materialen en stoffen na hun leven in het ene product, nuttig worden ingezet in een ander product. 100% C2C bouwen is nog niet mogelijk. Daarnaast zijn niet alle producenten van bouwmaterialen er al klaar voor. C2Clabxx begeleidt de weg ernaartoe; op weg naar C2C. Het bedrijf EPEA voorziet in de certificering van 100% C2C producten.

home       over ons         contact