Benieuwd naar hoe de omgeving, het ontwerp, de installaties en de materialen van uw renovatie project scoort op C2C? Of bent u op zoek naar de C2C mogelijkheden voor uw nieuwbouwproject? Mail naar consultancy@c2clabxx.com om een licentie aan te vragen.


FAQ

1. Inloggen

a. Hoe kan ik online inloggen?

Klik links op deze pagina op ‘inloggen tools’. Vervolgens voert u in het nieuw geopende scherm uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze heeft u samen met uw licentie van C2Clabxx ontvangen.

b. Ik kan niet meer inloggen, hoe kan dit?

Let op bij het inloggen op het gebruik van hoofdletters en kleine letters. Uw licentie heeft een bepaalde gebruikstermijn, na het verstrekken van dit termijn kunt u niet meer inloggen mits u uw licentie verlengd.

c. Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Stuur een mail met uw gegevens naar consultancy@c2clabxx.com


2. Licentie

a. Wat houdt een licentie precies in?

De online woningbouwtool is een webbased programma. Met een licentie voor dit programma kunt u een jaar lang uw woning(en) toetsen op C2C.

b. Voor welke tools zijn online licenties beschikbaar en wat kosten deze?

Op dit moment alleen voor de woningbouwtool, de online versie van de bedrijventerrein tool is in ontwikkeling. De licentiekosten voor de woningbouwtool zijn afhankelijk van het aantal woningen, projecten en gebruikers en zijn verkrijgbaar op basis van offerte.

c. Ik heb verschillende woningtypes, kunnen deze met één licentie worden ingevoerd?

Ja, de tabbladen met de verschillende onderwerpen kunnen per type woning worden ingevuld. Het eindresultaat bestaat uit een score voor zowel elk woningtype als een score voor alle woningtypen gemiddeld.

d. Is de tool alleen voor nieuwbouw of ook voor renovatie van woningen te gebruiken?

De tool is voor zowel nieuwbouw en renovatie te gebruiken. Dit wordt in de woningbouwtool zelf aangegeven bij het invullen van de vragen.

e. Hoe lang worden de ingevoerde gegevens bewaard?

De data worden voor een periode van 3 jaar kosteloos bewaard. Na deze periode wordt een bewaarvergoeding in rekening gebracht.


3. Toepasbaarheid

a. Hoe ziet de woningbouwtool eruit?

Om een indruk te krijgen hoe een dergelijke tool werkt, is er een demoversie van de woningbouwtool te bekijken.

b. Voor welke doelgroep is de woningbouwtool geschikt?

De woningbouwtool kan gebruikt worden door particulieren, overheden, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties.

c. Wanneer in het proces kan ik het beste de tool gebruiken?

In het voorstadium kan de tool al worden ingezet tijdens het vormen van eisen voor het gebied in het bestemmingsplan, exploitatieplan en/of beeldkwaliteitplan. Tijdens het ontwerpproces geeft de tool adviezen, kunnen ambities worden vastgesteld en kan het ontwerp worden getoetst op C2C. Tijdens of na de realisatiefase kan getoetst worden of de woning in werkelijkheid aan de ambities van C2C voldoet. 

d. Wat heb ik nodig om de tool in te vullen?

U heeft nodig het programma van eisen of de bouwkundige tekeningen, mogelijk aangevuld door gegevens m.b.t. de flora- en fauna, de elektriciteitsbehoefte, de hardheid van het water, de boomsoorten op de kavel en gebruikte/beoogde materialisatie.

e. Wat als ik niet alle gegevens kan invullen?

Wanneer vragen niet worden ingevuld, tellen deze niet mee in het eindresultaat. Hoe meer vragen worden ingevuld, hoe exacter het eindresultaat kan worden berekend.

f. Hoe lang duur het ongeveer om de tool in te vullen?

Als de benodigde gegevens aanwezig zijn, duurt het invullen van de tool ongeveer 2 uur.

g. Hoe komt het dat teksten en invulvelden in de tool verspringen?

De online woningbouwtool werkt het beste in Internet Explorer en Mozilla. Wanneer u Safari of een andere webbrowser gebruikt, kunnen teksten en invulvelden verspringen.

h. Zijn er referentieprojecten?

Het pilot-project van de woningbouwtool is de vrijstaande woning ‘Recht op Wind’. Meer informatie over deze woning op www.xxarchitecten.nl


4. Doeleinden

a. Wat beoogt de tool?

De tool geeft concrete handvaten voor C2C bouwen, het heeft een adviserende rol tijdens het gehele proces. Per onderwerp en type woning kunnen ambities en de state of art worden vastgesteld. Door middel van het invullen van de vragen wordt een eindresultaat behaald dat het C2C gehalte weergeeft.

b. Wat levert C2C bouwen op?

De drie basis regels van C2C zijn ‘afval is voedsel’, ‘gebruik hernieuwbare energie’ en ‘respecteer diversiteit’. C2C gaat uit van een positieve bijdrage van het gebouw aan het milieu en biodiversiteit. In plaats van het besparen en minimaliseren richt C2C zich op het hergebruik van materialen en producten zodat natuurlijke systemen en economische groei samen kunnen versterken.

Bouwen geïnspireerd door de C2C-filosofie bekent dat een gebouw geen giftige materialen bevat. Het gebouw moet een gezonde, veilige omgeving zijn waar de mens zich prettig in voelt. Zo mogen er bijvoorbeeld geen PVC-houdende materialen worden toegepast en worden er zo min mogelijk installaties gebruikt.

De tools dragen bij in het verlagen energierekening en de toename van duurzaam energiegebruik, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verlagen van de CO2-uitstoot, het optimaal benutten van reststromen en het verhogen van de meerwaarde van grond en gebouw.

De tools stimuleren de betrokkenheid van de gemeente, ontwikkelaar, bouwer en/of bewoner/eigenaar. C2C heeft een onderscheidend vermogen voor gemeenten en bedrijven.


5. Overig

a. Heeft u nog vragen of opmerkingen over de woningbouwtool?

Deze kunt u mailen naar consultancy@c2clabxx.com

inloggen tools

C2Clabxx is onderdeel van XXarchitecten | KvK: 24154249 | Opdrachten worden aanvaard binnen de rechtsverhouding DNR 2005 van BNA ONRI.

Copyright © 2010-2013 C2Clabxx. All rights reserved.

home       over ons         contact

C2C tools xx | eco-effectief bouwen | advies