integraal ontwerpen

C2Clabxx is onderdeel van XXarchitecten | KvK: 24154249 | Opdrachten worden aanvaard binnen de rechtsverhouding DNR 2005 van BNA ONRI.

Copyright © 2010-2013 C2Clabxx. All rights reserved.

De integraal ontwerp methodiek die we hanteren, combineert drie verschillende niveau’s: macro, meso en micro. Deze manier van integraal ontwerpen heeft betrekking op zowel gebiedsontwikkeling, gebouwontwerp als product ontwerp. Binnen gebiedsontwikkeling omvat het macroniveau de verbinding tussen het gebied en haar systeemgrenzen. Deze verschillende systeemgrenzen worden vastgesteld aan de hand van de systemen die de omgeving biedt. Het mesoniveau richt zich tot de clusters in relatie tot haar omgeving binnen het gebied. Clusters zijn eenheden die gelijkertijd gefaseerd worden. Het microniveau richt zich tot de invulling van de clusters, de gebouwen en hun kavels zelf. Binnen elk niveau worden eco-effectieve thema’s onderzocht en gekoppeld om zo synergie binnen het gehele ontwerp te bereiken.

home       over ons         contact

C2C tools xx | eco-effectief bouwen | advies