C2Clabxx richt zich niet op het besparen en verminderen maar juist op het meteen goed aanpakken en ontwerpen van de gebouwde omgeving. Deze Cradle to Cradle-visie berust op eco-effectiviteit. Bij eco-effectiviteit gaat het om het maximaliseren van de positieve effecten van een systeem, om het goed doen en het helemaal niet meer vervuilen. Vanuit deze visie ontwikkelt het C2Clabxx de C2C tools xx voor de gebouwde omgeving. De tools gaan uit van eco-effectiviteit, de vraagstelling is hier ‘doe meer beter’. De basis van deze tools is aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ontwikkeld binnen het Lifespan & Design-atelier. C2Clabxx heeft deze verder doorontwikkeld tot bruikbare tools voor onder andere overheden en de bouwsector. De tools zijn in schaalgrootte gedifferentieerd, van gebouw tot gebied.


Binnen C2Clabxx werken samen met prof. ir. Jouke Post, Diana van Veldhuizen MSc en Christanie Zwijgers MSc jonge creatieve ingenieurs. Daarnaast beschikt C2Clabxx over een uitgebreid netwerk van professionals. Diana van Veldhuizen MSc en Christanie Zwijgers MSc zijn aan de TU/e afgestudeerd binnen het Lifespan & Design-atelier van de faculteit Bouwkunde met C2C als specialisatie. Jouke Post is als emeritus hoogleraar verbonden aan de TU/e. Als architect en directeur van XXarchitecten is hij met zijn jarenlange ervaring expert op het gebied van milieuopgaven en duurzaam bouwen.


Het kantoorgebouw Project XX in Delft is één van de projecten die nog steeds volop in de belangstelling staat. De uitwerking van Project XX vond in een dergelijke zeer breed samengestelde werkgroep plaats. Middels workshops werden alle vraagstukken en ideeën onderzocht. Deze werkwijze bleek uiterst vruchtbaar. Hierdoor werd het mogelijk tot nieuwe concepten en tot bijzondere uitwerkingen te komen. Deze verder ontwikkelde werkwijze is daarna voor de ontwerpen van de Kinderkunsthal (Villa Zebra te Rotterdam) toegepast en in projecten, zoals De Eglantier in Roosendaal.


       

over ons

C2Clabxx is onderdeel van XXarchitecten | KvK: 24154249 | Opdrachten worden aanvaard binnen de rechtsverhouding DNR 2005 van BNA ONRI.

Copyright © 2010-2013 C2Clabxx. All rights reserved.

home       over ons         contact